E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Reguła Lenza

Reguła Lenza - reguła sformułowana w 1833 roku przez rosyjskiego fizyka - H. Lenza. Mówi ona, że zmienne pole magnetyczne indukuje w przewodniku taki prąd elektryczny, który wytwarza wtórne pole magnetyczne, przeciwdziałające zmianom pola pierwotnego.

Reguła obiad-życie

Reguła obiad-życie - reguła mówiąca, że w przypadku zależności antagonistycznej (np. drapieżnictwo, pasożytnictwo) między dwoma gatunkami, które rozwijają dzięki niej, na drodze ewolucji, te same lub różne cechy - cecha u tego gatunku będzie miała większe natężenie, u którego decyduje ona o przeżyciu.
Przykład: dorosła, zdrowa antylopa biega szybciej niż lampart. Dla niej ucieczka to uratowanie życia, dla lamparta - jest to jedynie strata posiłku.

Reguła przekory

Reguła przekory (reguła Le Chateliera i Brauna) - reguła dotycząca układów chemicznych, będących w równowadze. Mówi ona, że jeśli zaburzyć tą równowagę, układ będzie dążył do jej przywrócenia.
Na przykład: gdy substraty i produkty reakcji chemicznej są w równowadze i zaczniemy usuwać produkty, to układ zacznie je produkować.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski