E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Reguła Bergmanna

Reguła Bergmanna - reguła sformułowana przez Christiana Bergmanna w 1847 roku. Mówi ona, że zwierzęta stałocieplne (ssaki, ptaki) klimatów chłodnych mają większe rozmiary ciała niż blisko z nimi spokrewnione zwierzęta, żyjące w klimatach ciepłych.
Jest tak dlatego, że większe ciała mają mniejszą powierzchnię wobec objętości i tracą mniej ciepła na jednostkę masy (co jest korzystne w niskich temperaturach).
Przykłady: lis polarny jest masywniejszy i większy niż lis pustynny (fenek), niedźwiedź eurazjatycki jest znacznie masywniejszy niż żyjący w lasach deszczowych niedźwiedź malajski.

Reguła Chargaffa

Reguła Chargaffa - reguła odkryta przez Erwina Chargaffa w latach 1950-1952. Dotyczy ona zasad azotowych DNA. Mówi ona, że w DNA jest zawsze tyle samo cząsteczek adeniny (A), co tyminy (T) i tyle samo cząsteczek guaniny (G), co cytozyny (C).
Dziś wiemy, że jest tak dlatego, że DNA jest cząsteczką dwuniciową i adenina na jednej nici zawsze oddziałuje z tyminą na drugiej, a guanina na jednej - zawsze z cytozyną na drugiej.

Reguła Glogera

Reguła Glogera - reguła sformułowana przez Constantina Glogera w 1833 roku. Mówi ona, że zwierzęta klimatów chłodnych i suchych mają jaśniejsze ubarwienie ciała niż blisko z nimi spokrewnione zwierzęta, żyjące w klimatach ciepłych i wilgotnych.
Jest tak dlatego, że ciemny pigment chroni przed nadmiarem promieniowania UV w cieplejszych klimatach, a jego brak (białe ubarwienie) daje dobry kamuflaż tam, gdzie jest śnieg (drapieżnikowi i ofierze).
Przykłady: niedźwiedź polarny ma białe futro, niedźwiedź malajski - ciemne. Sowa śnieżna ma białe upierzenie, żyjący bardziej na południe puchacz - ma upierzenie znacznie ciemniejsze.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski