E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Reducent

Reducent (destruent) - organizm, który pobiera substancje odżywcze z martwej materii organicznej (pozostałości po obumarłych organizmach) i zamienia je na proste związki nieorganiczne.
Reducenci żyją w glebie, w martwej ściółce lub na dnie zbiorników wodnych. Stanowią jeden z 3 poziomów troficznych w biocenozach (obok konsumentów i producentów). Zaliczamy do nich: bakterie, grzyby, nicienie i skąposzczety.

Reduktor

Reduktor - pierwiastek, jon lub związek chemiczny, który w reakcjach utleniania-redukcji oddaje elektrony, utleniając się przy tym. Elektrony te przyjmowane są przez utleniacz, który się redukuje.

Reguła Allena

Reguła Allena - reguła sformułowana przez Joela Allena w 1877 roku. Mówi ona, że wystające części ciała (uszy, ogon, kończyny) są mniejsze u zwierząt stałocieplnych (ssaków, ptaków) klimatów chłodnych niż u zwierząt żyjących w klimatach ciepłych.
Jest tak dlatego, że wystające części ciała mają dużą powierzchnię wobec objętości i tracą dużo ciepła (czemu zapobiegają organizmy zwierząt w niskich temperaturach).
Przykład: niedźwiedź polarny ma mniejsze uszy niż żyjący bardziej na południe niedźwiedź czarny (baribal).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski