E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Racemat

Racemat - mieszanina równych liczb cząsteczek 2 enancjomerów jakiegoś związku chemicznego. Enancjomery to izomery optyczne, czyli związki składające się z tych samych wiązań chemicznych i tych samych atomów, ale różniące się położeniami atomów w przestrzeni i nienakładalne na siebie (tak jak lewa i prawa dłoń).

Radiacja adaptatywna

Radiacja adaptatywna - szybkie w geologicznej skali czasu, zróżnicowanie się organizmów jednego gatunku na wiele gatunków potomnych, mających różne cechy, będące dostosowaniem do wymogów różnych środowisk naturalnych.
Przykład: zróżnicowanie się zięb Darwina na różnych wyspach archipelagu Galapagos.

Rasa

Rasa - grupa osobników różniących się kilkoma cechami od osobników innych ras tego samego gatunku. Rasy są wynikiem selekcji pożądanych cech, dokonywanej przez człowieka-hodowcę.
Rasy nie są izolowane rozrodczo, więc potencjalnie mogą się krzyżować i dawać płodne potomstwo.
Przykłady ras kotów: dachowiec, Maine Coon, kot syjamski, kot perski, ragdoll; przykłady ras psów: golden retriever, labrador retriever, owczarek alzacki, seter irlandzki, pudel, doberman, terier szkocki.


 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski