E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Pulsar

Pulsar - rodzaj gwiazdy neutronowej, powstającej po wybuchu supernowej, którą cechuje szybka rotacja wokół własnej osi, silne pole magnetyczne i emisja w niewielkich i równych odstępach czasu impulsów promieniowania elektromagnetycznego (zwykle radiowego).
Przykład: pulsar znajdujący się w centrum mgławicy Krab (pozostałość po wybuchu supernowej w 1054 roku).

Punkt izoelektryczny

Punkt izoelektryczny - wartość pH roztworu, dla której dana cząsteczka (najczęściej białka) ma taką samą liczbę ładunków ujemnych, co dodatnich.

Putrescyna

Putrescyna (NH2(CH2)4NH2, 1,4-diaminobutan) - toksyczna amina o przykrym zapachu, powstająca w wyniku gnicia materii organicznej. Powstaje z aminokwasu - ornityny (przez dekarboksylację). Jest składnikiem tzw. jadu trupiego (wraz z podobną do niej kadaweryną → 1,5-diaminopentan).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski