E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Przewodnik

Przewodnik - materiał, który dobrze przewodzi prąd elektryczny (ma małą oporność właściwą). Przewodnikami są metale i grafit (odmiana alotropowa węgla). Do najlepszych przewodników należą: srebro i miedź.

Pseudogen

Pseudogen - gen będący kopią jakiegoś genu organizmu, która utraciła swoją funkcję w wyniku nagromadzenia mutacji.
Pseudogen nieobrobiony powstaje w wyniku duplikacji genu wyjściowego i dalszych mutacji na kopii.
Retropseudogen to specyficzny rodzaj pseudogenu, który jest wynikiem odwrotnej transkrypcji mRNA genu wyjściowego i integracji powstałego DNA z genomem. Retropseudogeny są pozbawione sekwencji regulatorowych i intronów.

Pula genetyczna

Pula genetyczna - zbiór wszystkich alleli wszystkich genów, obecnych u wszystkich osobników danej populacji.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski