E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Przemiana pokoleń

Przemiana pokoleń - cykl życiowy organizmu, w którym następują po sobie: pokolenie rozmnażające się płciowo (przez gamety) i bezpłciowo (u roślin: przez zarodniki, u zwierząt: partenogenetycznie lub przez fragmentację ciała).
Przemianę pokoleń stwierdza się u glonów, grzybów, mchów, wątrobowców, paproci, skrzypów, widłaków i u roślin zalążkowych. Zwierzęca przemiana pokoleń występuje u stułbiopławów, krążkopławów, płazińców, a także u rozwielitek i mszyc.

Przestrzeń

Przestrzeń - struktura umożliwiająca oddziaływania między cząstkami materialnymi i, co za tym idzie, wszelkie zmiany w układach materialnych.
Niewykluczone, że sama materia istnieje dzięki przestrzeni (jest zaburzeniem jej regularnej struktury).

Przetrwalnik

Przetrwalnik - forma organizmu żywego, która powstaje w niesprzyjających warunkach środowiska (brak wody, skrajne temperatury) i umożliwia przetrwanie. Jest ona grubo i szczelnie osłonięta i znacznie odwodniona.
Przetrwalniki wytwarzane są przez: bakterie, niektóre grzyby, gąbki, wrotki lądowe i niesporczaki.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski