E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Przemiana adiabatyczna

Przemiana adiabatyczna - rodzaj przemiany termodynamicznej gazu, która zachodzi bez wymiany ciepła z otoczeniem. Cała praca wykonana nad układem lub wykonana przez układ skutkuje zmianami energii wewnętrznej układu (więc także temperatury układu).

Przemiana izochoryczna

Przemiana izochoryczna - rodzaj przemiany termodynamicznej gazu, która przebiega w stałej objętości. Układ nie wykonuje pracy, a wymiana ciepła z układem skutkuje tylko zmianami jego energii wewnętrznej (a więc także temperatury).
Istnieje też przemiana izobaryczna (przy stałym ciśnieniu), w której układ wymieniający ciepło, zmienia energię wewnętrzną i wykonuje pracę.

Przemiana izotermiczna

Przemiana izotermiczna - rodzaj przemiany termodynamicznej gazu, która przebiega w stałej temperaturze, czyli bez zmiany energii wewnętrznej. Całe ciepło wymieniane przez układ, zamieniane jest na pracę.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski