E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Proton

Proton - cząstka o ładunku +1 i spinie 1/2, która wchodzi w skład każdego jądra atomowego. Jądra atomów różnych pierwiastków różnią się liczbą protonów (tzw. liczbą atomową).
Proton jest barionem, czyli składa się z 3 kwarków. Są to dwa kwarki górne i jeden dolny (uud).
Proton jest około 2000 razy cięższy od elektronu. Prawdopodobnie jest cząstką stabilną (lub ma średni czas życia około 1030 lat lub więcej).

Próżnia

Próżnia - przestrzeń pozbawiona trwałych cząstek materialnych. Ma ona jednak niezerową energię, gdyż możliwe jest w niej ciągłe powstawanie i znikanie par cząstek wirtualnych.

Przechłodzenie

Przechłodzenie - ochłodzenie cieczy do stanu o temperaturze niższej od jej temperatury krzepnięcia, w którym nadal jest ona cieczą. Jest to stan niestabilny; drobne jego zaburzenie zamienia ciecz przechłodzoną w ciało stałe.
Przykład: stopienie tiosiarczanu sodu i ochłodzenie go poniżej temperatury krzepnięcia daje ciecz przechłodzoną. Po wrzuceniu do niej jednego kryształku tiosiarczanu, cała ciecz szybko zamienia się w kryształy.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski