E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Propan

Propan (C3H8) - węglowodór z grupy alkanów. Bezbarwny i bezwonny gaz, cięższy od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszcza się w alkoholu etylowym i w eterze dietylowym.
W mieszaninie z butanem, pod ciśnieniem, stosowany jest jako gaz do zapalniczek, kuchenek gazowych i jako paliwo samochodowe.

Prostaglandyny

Prostaglandyny - grupa podobnych strukturalnie związków chemicznych, będących hormonami działającymi miejscowo i obecnymi powszechnie w tkankach organizmu.
Są one produkowane przez enzymy - cyklooksygenazy (COX) z nienasyconych kwasów tłuszczowych (kwas linolowy, kwas alfa-linolenowy, kwas arachidonowy).
Prostaglandyny działają bardzo różnorodnie, w zależności od typu i podtypu budowy cząsteczki. Mogą powodować skurcz mięśni gładkich (macicy, naczyń krwionośnych, oskrzeli, żołądka) lub je rozluźniać.
Poza tym, hamują wydzielanie soku żołądkowego i są mediatorami w procesach zapalnych. Niesterydowe leki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen) hamują syntezę prostaglandyn (przez inhibicję COX).

Protokooperacja

Protokooperacja - rodzaj zależności między dwoma gatunkami, w której korzyści występują po obydwu stronach, z tym, że nie są one niezbędne i gatunki te mogą żyć osobno.
Przykład: krab pustelnik i ukwiały (krab dostarcza resztek pokarmu, a ukwiały, przyczepione do jego muszli, ułatwiają mu maskowanie się w środowisku).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski