E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Promieniowanie ultrafioletowe

Promieniowanie ultrafioletowe - rodzaj promieniowania jonizującego. Odpowiadające ultrafioletowi długości fal elektromagnetycznych mieszczą się w zakresie: 10 nanometrów - 400 nanometrów (między promieniowaniem rentgenowskim a światłem widzialnym).
Zdecydowana większość ultrafioletu (UV) docierającego do Ziemi ze Słońca (niepochłoniętego przez warstwę ozonową), to tzw. UV-A o zakresie długości fal:
315-400 nanometrów.
Lampy kwarcowe, emitujące ultrafiolet, są używane w solariach do sztucznego opalania. Przesadne opalanie się może jednak powodować różne rodzaje raka skóry (UV wywołuje mutacje w DNA).

Promieniowanie widzialne

Promieniowanie widzialne (potocznie: światło) - promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez Słońce i słabo absorbowane przez atmosferę ziemską, w związku z tym, docierające do powierzchni Ziemi w dużych ilościach. Oczy człowieka są wrażliwe na na ten rodzaj promieniowania. Odpowiadające światłu długości fal elektromagnetycznych mieszczą się w zakresie: 400 nanometrów - 760 nanometrów (między ultrafioletem a podczerwienią).
Najkrótszą długość fali (w pobliżu 400 nm) ma składowa fioletowa światła, potem idą składowe: granatowa, niebieska, zielona, żółta, pomarańczowa. Najdłuższe są fale czerwone.
Światło słoneczne jest mieszaniną wszystkich składowych (światło białe). Barwy otaczających nas przedmiotów wynikają z tego, że owe składowe są w różnym stopniu przez nie pochłaniane i w różnym stopniu odbijane.

Promiskuityzm

Promiskuityzm - kojarzenie się każdego samca w populacji z wieloma samicami i każdej samicy z wieloma samcami. Jest to zjawisko występujące np. u szympansów bonobo i u ptaków z gatunków: pokrzywnica i wodniczka.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski