E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone - promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (0 kelwinów). Jest ono formą transportu ciepła. Gdy zostaje pochłonięte przez cząsteczki, wywołuje ich ruchy cieplne (drgania, rotacje). Odpowiadające podczerwieni długości fal elektromagnetycznych mieszczą się w zakresie: 760 nanometrów - 2 milimetry (między światłem widzialnym a mikrofalami).
Detekcja promieniowania podczerwonego znalazła zastosowanie w noktowizorach i czujnikach termicznych.

Promieniowanie reliktowe

Promieniowanie reliktowe (kosmiczne promieniowanie tła) - promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie mikrofal, będące pozostałością po fotonach powstałych podczas Wielkiego Wybuchu (na początku Wszechświata). Wypełnia ono prawie jednorodnie Wszechświat i ma obecnie temperaturę około 2,7 K (istnieją drobne różnice tej temperatury w zależności od kierunku przestrzeni, z którego dobiega promieniowanie).
Jego istnienie przewidział rosyjski fizyk - George Gamow w latach 40-tych XX wieku. Zostało ono odkryte w 1965 roku przez amerykańskich fizyków: Arno Penziasa i Roberta Wilsona.

Promieniowanie rentgenowskie

Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X) - wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne powstające podczas hamowania rozpędzonych elektronów. Odpowiadająca mu długość fal mieści się w zakresie od 10 pikometrów do 10 nanometrów (między promieniowaniem gamma a ultrafioletem).
Promieniowanie rentgenowskie zostało odkryte w 1895 roku przez niemieckiego fizyka - Wilhelma Roentgena. Jest ono powszechnie stosowane w medycynie, przy prześwietleniach rentgenowskich (diagnostyka Rtg).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski