E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Promieniowanie Czerenkowa

Promieniowanie Czerenkowa - promieniowanie emitowane przez otoczenie cząstki naładowanej, poruszającej się w ośrodku materialnym z prędkością większą niż prędkość światła w tym ośrodku.
Cząstka znajduje się wtedy w wierzchołku stożka światła, który emituje na zewnątrz falę świetlną (analogia do samolotu ponaddźwiękowego, który emituje na boki falę dźwiękową, uderzeniową).
Promieniowanie Czerenkowa zostało odkryte przez rosyjskiego fizyka - Pawieła Czerenkowa w 1934 roku.

Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma - rodzaj promieniowania jonizującego, emitowanego przez jądra atomowe, przechodzące ze stanów wzbudzonych do stanów podstawowych.
Składa się ono z wysokoenergetycznych fotonów - kwantów pola elektromagnetycznego (odpowiadająca im długość fali elektromagnetycznej: mniejsza niż 10-10m). Jest bardzo przenikliwe; chroni przed nim dopiero gruba ściana z ołowiu lub z betonu.

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące - każdy rodzaj promieniowania, który jest w stanie jonizować atomy (wybijać z nich elektrony). Wliczamy tutaj: promieniowanie alfa, beta, gamma, rentgenowskie i ultrafioletowe.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski