E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Promieniotwórczość

Promieniotwórczość (radioaktywność) - zdolność jąder niestabilnych izotopów pierwiastków do emitowania cząstek alfa, beta lub gamma, w wyniku swego rozpadu.
Zjawisko promieniotwórczości odkrył przez przypadek francuski fizyk - Henri Becquerel, w 1896 roku. Stwierdził on zaczernienie kliszy fotograficznej, w którą owinięta była próbka rudy uranu.

Promieniowanie alfa

Promieniowanie alfa - rodzaj promieniowania jonizującego, emitowanego przez niektóre jądra atomowe (np. radu-223, polonu-210). Składa się ono z cząstek alfa, które są jądrami helu-4 (2 protony, 2 neutrony). Jest mało przenikliwe; naskórek lub kilka centymetrów powietrza potrafią całkowicie je pochłonąć.

Promieniowanie beta

Promieniowanie beta - rodzaj promieniowania jonizującego, emitowanego przez niektóre jądra atomowe (np. jodu-131, węgla-14). Składa się ono z szybkich cząstek beta, które są elektronami (promieniowanie beta-) lub pozytonami, czyli antyelektronami (promieniowanie beta+). Jest średnio przenikliwe. Chroni przed nim blacha metalowa.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski