E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Progeneza

Progeneza - utrwalone na drodze ewolucji, skrócenie rozwoju cech budowy ciała, połączone z przyspieszeniem rozwoju układu rozrodczego. Skutkiem progenezy jest istnienie osobników dojrzałych płciowo, o cechach młodocianych względem cech dorosłych osobników gatunków-przodków.
Przykładem gatunków progenetycznych są salamandry bezpłucne z rodzaju Thorius.

Prokarionty

Prokarionty - wspólna nazwa obszernej grupy organizmów najczęściej jednokomórkowych, których wspólną cechą jest posiadanie komórek o średnim rozmiarze liniowym około 1 mikrometra. Zawierają one materiał genetyczny (genofor), w postaci kolistego DNA, nieoddzielonego od cytoplazmy żadnymi strukturami (brak jądra komórkowego). Mają też ścianę komórkową, w skład której wchodzi mureina - związek peptydowo-cukrowy. Ich geny są najczęściej ciągłe, czyli nie zawierają wtrętów niekodujących sekwencji (intronów).
Prokarionty rozmnażają się wyłącznie bezpłciowo, zazwyczaj przez podział komórki. Do prokariontów wliczamy: bakterie i sinice.

Proxima Centauri

Proxima Centauri - gwiazda typu czerwony karzeł, znajdująca się w gwiazdozbiorze Centaura (niebo południowe), około 4,22 lat świetlnych od Ziemi. Jest gwiazdą najmniej oddaloną od Słońca.
Jest 8 razy lżejsza od Słońca i ma średnicę 7 razy mniejszą niż Słońce. Temperatura na jej powierzchni: około 3000oC.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski