E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Prawo Pascala

Prawo Pascala - prawo sformułowane w 1653 roku przez francuskiego fizyka, matematyka i filozofa - Blaise'a Pascala. Mówi ono, że jeśli wywrzemy ciśnienie zewnętrzne na płyn znajdujący się w naczyniu zamkniętym, to ciśnienie wewnątrz płynu będzie wszędzie jednakowe, równe ciśnieniu zewnętrznemu i skierowane zawsze prostopadle do ścianek naczynia.
Prawo Pascala pomija wpływ sił grawitacyjnych na płyn. Znalazło ono zastosowanie w prasach i hamulcach hydraulicznych, podnośnikach hydraulicznych i pompach.

Prąd elektryczny

Prąd elektryczny - ukierunkowany ruch nośników ładunku elektrycznego (elektronów, jonów) w ośrodku materialnym, pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Najczęściej jest to ruch elektronów w metalach lub w półprzewodnikach.

Producent

Producent (autotrof) - organizm, który potrafi wyprodukować sobie związki pokarmowe z prostych związków nieorganicznych, drogą fotosyntezy (rośliny, sinice, pierwotniaki roślinne, bakterie zielone i purpurowe) lub chemosyntezy (np. bakterie nitryfikacyjne, bakterie siarkowe, bakterie żelazowe). Zatem, producenci dzielą się na: fotoautotrofy i chemoautotrofy.
Producenci to jeden z 3 poziomów troficznych w biocenozach (obok konsumentów i destruentów).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski