E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Prawo Charlesa

Prawo Charlesa - prawo sformułowane w 1787 roku przez francuskiego fizyka - Jacquesa Charlesa. Mówi ono, że w gazie doskonałym, pod stałym ciśnieniem, stosunek objętości gazu (V) do temperatury bezwzględnej (T) jest zawsze stały: V/T = const.
Jeśli zwiększyć temperaturę gazu, to wzrośnie jego objętość, i odwrotnie.

Prawo Daltona

Prawo Daltona - prawo sformułowane w 1803 roku przez angielskiego fizyka i chemika - Johna Daltona. Mówi ono, że całkowite ciśnienie mieszaniny różnych, nie reagujących ze sobą gazów (doskonałych), jest równe sumie ciśnień każdego z tych gazów z osobna (ciśnień cząstkowych), w tych samych warunkach objętości i temperatury.

Prawo Gay-Lussaca

Prawo Gay-Lussaca - prawo sformułowane przez francuskiego chemika i fizyka - Louisa Gay-Lussaca. Mówi ono, że w gazie doskonałym, w stałej objętości, stosunek ciśnienia (p) do temperatury bezwzględnej (T) jest zawsze stały: p/T = const.
Jeśli zwiększyć temperaturę gazu, to wzrośnie jego ciśnienie, i odwrotnie.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski