E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Prawo biogenetyczne

Prawo biogenetyczne (teoria rekapitulacji) - prawo sformułowane w 1866 roku przez niemieckiego zoologa - Ernsta Haeckla, mówiące, że rozwój osobnika, od zapłodnienia do śmierci (ontogeneza), jest skróconym odtworzeniem rozwoju ewolucyjnego (filogenezy) gatunku, do którego osobnik należy.
Na przykład: ssak jest najpierw bezczaszkowcem, potem rybą, płazem, gadem, potem przypomina prymitywne ssaki i dopiero jako dorosły osobnik jest typowym przedstawicielem swego gatunku.
Obecnie, prawo to ma charakter historyczny, gdyż jest błędne. W ontogenezach organizmów żywych można dostrzec tylko niektóre elementy budowy ciała, charakterystyczne dla gatunków-przodków.

Prawo Biota-Savarta

Prawo Biota-Savarta - prawo sformułowane w 1820 roku przez dwóch francuskich fizyków: Jeana Biota i Felixa Savarta. Pozwala ono obliczyć wkład nieskończenie małego elementu przewodnika (dl), przez który płynie prąd o natężeniu I, w wektor indukcji pola magnetycznego (dB) w punkcie A, w odległości r od elementu dl.
Jest to ścisłe prawo, wyrażane przez niełatwy wzór matematyczny. Całkowanie tego wzoru po całej długości przewodnika (o dowolnym kształcie), pozwala wyznaczyć całkowitą indukcję pola magnetycznego (B) w danym punkcie A.

Prawo Boyle'a-Mariotte'a

Prawo Boyle'a-Mariotte'a - prawo sformułowane w drugiej połowie XVII wieku, niezależnie przez: Roberta Boyle'a i Edme Mariotte'a. Mówi ono, że w gazie doskonałym, w stałej temperaturze, iloczyn ciśnienia (p) i objętości (V) jest zawsze stały: pV = const.
Jeśli zmniejszyć objętość gazu, to wzrośnie jego ciśnienie, i odwrotnie.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski