E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Prawa Keplera

Prawa Keplera - 3 prawa dotyczące Układu Słonecznego, sformułowane przez niemieckiego astronoma - Jana Keplera.
I prawo: planety poruszają się po orbitach eliptycznych, a w jednym z ognisk tych elips znajduje się Słońce.
II prawo: pole powierzchni, zakreślane przez promień łączący planetę i Słońce, jest, w równych odstępach czasu, takie samo.
III prawo: dla każdej planety, stosunek kwadratu okresu obiegu do sześcianu średniej odległości od Słońca, jest stały i taki sam.

Prawa Kirchhoffa

Prawa Kirchhoffa - 2 prawa dotyczące obwodów prądu stałego, sformułowane przez niemieckiego fizyka - Gustava Kirchhoffa.
I prawo: suma natężeń prądów wypływających z węzła obwodu elektrycznego jest równa sumie natężeń prądów doń wpływających.
II prawo: w zamkniętym obwodzie elektrycznym, suma spadków napięć na wszystkich oporach jest równa całkowitej sile elektromotorycznej, działającej na ten obwód.

Prawo Avogadra

Prawo Avogadra - prawo sformułowane przez włoskiego fizyka - Amadeo Avogadro. Dotyczy ono gazów doskonałych (pewnej idealizacji). Brzmi następująco:
Równe objętości różnych gazów, w tej samej temperaturze i pod tym samym ciśnieniem, zawierają te same liczby cząsteczek.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski