E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Pozyton

Pozyton (antyelektron) - antycząstka elektronu; jest trwała i ma taką samą masę jak elektron i taką samą wartość ładunku, lecz z przeciwnym, dodatnim znakiem (+e). Spin pozytonu wynosi 1/2. Gdy elektron zderzy się z pozytonem, następuje anihilacja i emisja co najmniej 2 fotonów.
Pozyton został odkryty w 1932 roku przez Carla Andersona (w promieniowaniu kosmicznym).

Półmetal

Półmetal - wyodrębniany zwyczajowo rodzaj pierwiastka chemicznego, o właściwościach chemicznych i fizycznych pośrednich pomiędzy metalem a niemetalem. Półmetale mają zwykle połyskującą powierzchnię, ale przewodzą ciepło i prąd elektryczny gorzej niż metale.
Przykłady półmetali: bor, krzem, german, arsen, antymon, tellur.

Półprzewodnik

Półprzewodnik - materiał, który przewodzi prąd gorzej niż metale, a lepiej niż izolatory, a jego przewodnictwo może być zwiększone przez podniesienie temperatury, oświetlenie lub odpowiednie domieszkowanie.
Przykłady półprzewodników: krzem, german, arsenek galu, antymonek indu, azotek galu.
Krzem lub german, domieszkowane pierwiastkiem V grupy układu okresowego (np. fosfor), dają półprzewodnik nadmiarowy (typu n) z przewodnictwem elektronowym, a domieszkowane pierwiastkiem III grupy układu okresowego (np. bor), dają półprzewodnik niedomiarowy (typu p) z przewodnictwem dziurowym.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski