E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Poliploidalność

Poliploidalność - posiadanie przez wszystkie komórki organizmu więcej niż dwóch, pełnych zestawów chromosomów (2n). Parzysta liczba zestawów chromosomów jest istotna przy tworzeniu się gamet, więc tylko poliploidy 4n, 6n, 8n, itd. są płodne.
Poliploidalność zdarza się często u roślin kwiatowych; gatunki zwierząt poliploidalnych są bardzo rzadkie. Poliploidy roślinne są zazwyczaj większe i odporniejsze od gatunków wyjściowych. Wiele roślin uprawnych to poliploidy, np. pszenica, ziemniak, drzewa owocowe.

Populacja

Populacja - zespół organizmów tego samego gatunku, zamieszkujących określony obszar i krzyżujących się między sobą.

Porosty

Porosty - grupa organizmów będących wynikiem symbiozy grzyba (workowca lub rzadziej - podstawczaka) z glonem (zielenicą) lub z sinicą. Glon dostarcza substancji odżywczych, a grzyb - wody i soli mineralnych.
Plecha porostu może mieć kształt liściowaty, krzaczkowaty lub skorupiasty. Porosty rozmnażają się przez fragmentację plechy (wyrostki i urwistki). Zdolność do rozmnażania płciowego ma wyłącznie komponent grzybowy.
Porosty są organizmami pionierskimi; rosną na nagich skałach, kamieniach, korze drzew, a także na ubogich glebach. Co ciekawe, są one bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia atmosfery (są biowskaźnikami) i dlatego nie da się ich spotkać w wielkich miastach i ich okolicach (pustynie porostowe).
Przykłady porostów: płucnica islandzka, brodaczka karpacka, chrobotek reniferowy.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski