E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Poligenia

Poligenia - współtworzenie jednej cechy organizmu przez produkty wielu różnych genów. Przykłady cech poligenicznych: kolor włosów, wzrost, inteligencja.

Poligynia

Poligynia - kojarzenie się samca, w okresie godów, z więcej niż jedną samicą. Zjawisko to występuje często u ssaków, np. u morsów, goryli, pawianów płaszczowych, jeleni i zebr. Zdarza się też u ptaków, np. u dropia, bataliona i u kuraków.

Polimorfizm

Polimorfizm - istnienie co najmniej dwóch, różnych, konkretnych realizacji sekwencji jakiegoś genu (tzw. alleli).
To właśnie polimorfizm niektórych genów gatunku przyczynia się do występowania różnic międzyosobniczych w populacji (obok działania różnych bodźców środowiskowych). Różne osobniki niosą różne allele (różne ich kombinacje).
Gdyby wszystkie geny gatunku miały tylko 1 allel, to nie byłoby genetycznych różnic między osobnikami.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski