E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Poliandria

Poliandria - kojarzenie się samicy, w okresie godów, z więcej niż jednym samcem. Zjawisko to występuje m.in. u pszczół, niektórych pasikoników, u igliczni, u ptaków z rodziny kusakowatych i przepiórników.
U ludzi, poliandria, rozumiana jako związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami, jest zjawiskiem rzadkim. Stwierdza się ją u niektórych plemion w Indiach i w Tybecie.

Poliembrionia

Poliembrionia (wielozarodkowość) - powstawanie więcej niż jednego organizmu z jednej zapłodnionej komórki jajowej. Dzieje się tak wskutek rozdzielenia się komórek, powstałych z zygoty, na bardzo wczesnym etapie rozwoju zarodkowego.
Poliembrionia zdarza się u królików, oposów, jeży, świń i owiec. Regularnie występuje u pancerników. U człowieka, wynikiem poliembrionii są bliźnięta jednojajowe.
Poliembrionia może być uważana za rodzaj rozmnażania bezpłciowego, z tym, że zależnego od rozmnażania płciowego (potrzebna jest zapłodniona komórka jajowa).

Poligamia

Poligamia - ogólna nazwa systemu kojarzeń, w którym osobnik w okresie godów współżyje z więcej niż jednym osobnikiem płci przeciwnej. Najczęściej jest tak, że samiec kojarzy się z wieloma samicami (poligynia); znacznie rzadziej bywa tak, że samica współżyje z wieloma samcami (poliandria).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski