E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Polarność

Polarność - występowanie w cząsteczce chemicznej wypadkowego, elektrycznego momentu dipolowego. Oznacza to, że pomimo, że cząsteczka jest obojętna elektrycznie jako całość, istnieją w niej rejony z przewagą ładunku ujemnego i takie, które mają więcej ładunku dodatniego, a jej geometria powoduje, że przyczynkowe momenty dipolowe nie "kasują się".
Ciecze złożone z cząsteczek polarnych (np. woda, metanol) są dobrymi rozpuszczalnikami innych związków polarnych lub jonowych. Dzieje się tak w wyniku przyciągania się cząsteczek rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej swoimi przeciwnie naładowanymi rejonami.

Polaryzacja liniowa

Polaryzacja liniowa - drganie fali tylko w jednej płaszczyźnie, w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali.

Pole fizyczne

Pole fizyczne - byt matematyczny lub fizyczny, który istnieje wtedy, gdy w każdym punkcie przestrzeni określona jest dana wielkość fizyczna (przez jednoliczbowy skalar lub przez wektor o 3 składowych, wyrażanych przez 3 liczby, itd.).
Przykładem pola skalarnego jest pole temperatury, a pola wektorowego - pole elektryczne lub magnetyczne.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski