E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Plazma

Plazma - zjonizowany gaz, składający się z jonów i wolnych elektronów, dobrze przewodzący prąd elektryczny. Plazma jest uważana za czwarty stan skupienia (obok gazu, cieczy i ciała stałego). Przykładem plazmy jest ogień.

Plazmidy

Plazmidy - koliste lub rzadziej - liniowe, pozachromosomowe cząsteczki DNA, występujące u bakterii i sinic (także u drożdży). Mają one zdolność do niezależnego kopiowania się (replikacji).
Plazmidy zawierają geny oporności na antybiotyki lub geny umożliwiające metabolizm jakiejś substancji odżywczej. Zazwyczaj nie są one niezbędne komórce do przeżycia.
Plazmidy są wykorzystywane w inżynierii genetycznej jako wektory, na których wprowadza się, np. do bakterii, obce geny.

Plazmoliza

Plazmoliza - proces kurczenia się zawartości komórki roślinnej i jej odstawania od ściany komórkowej, wskutek umieszczenia tej komórki w roztworze o wyższym stężeniu związków czynnych osmotycznie (roztworze hipertonicznym).
Dzieje się tak dlatego, że woda z wodniczek komórki przechodzi do roztworu hipertonicznego (tam gdzie jest jej niższe stężenie).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski