E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Placebo

Placebo - substancja, która jest całkowicie obojętna dla zdrowia i nie wykazuje żadnej aktywności leczniczej, niemniej może wywołać efekt leczniczy u pacjenta, jeśli myśli on, że przyjmuje prawdziwy lek (efekt placebo).
Efekt ten ma podłoże psychosomatyczne i wynika z pozytywnych emocji, które mogą pojawić się u pacjenta, który czuje się leczony.

Planeta

Planeta - kulisty obiekt, okrążający gwiazdę, który ma za małą masę, aby świecić własnym światłem. Planety mogą być zbudowane ze skał lub z gazów.
Są już dowody na istnienie planet krążących wokół innych gwiazd niż Słońce (planety pozasłoneczne).
Przykłady planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.

Plankton

Plankton - zbiorcza nazwa drobnych organizmów, zawieszonych w wodzie, które nie potrafią aktywnie poruszać się wbrew prądom wody w rzece, jeziorze lub w oceanie.
Do planktonu zaliczamy: bakterie, sinice, eugleniny, bruzdnice, okrzemki, pierwotniaki, stułbiopławy, wrotki, drobne skorupiaki, larwy owadów i ryb.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski