E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Piętra roślinności

Piętra roślinności - różniące się strefy roślinności w górach, związane ze zmianą klimatu wraz ze zmianą wysokości nad poziomem morza. Najważniejszymi czynnikami różnicującymi roślinność stref są: temperatura, ilość opadów, dostępność światła.
W Tatrach wyróżniamy 5 pięter roślinności:
- piętro regla dolnego (dominują buki + jodły) - od 650 do 1250 m n.p.m.
- piętro regla górnego (dominują świerki) - od 1250 do 1500 m n.p.m.
- piętro kosodrzewiny - od 1500 do 1800 m n.p.m.
- piętro hal (murawy wysokogórskie) - od 1800 do 2300 m n.p.m.
- piętro turni - od 2300 do 2655 m n.p.m.
Istnieją w Tatrach gatunki roślin, które występują tylko w jednym piętrze (np. buki) i takie, które można spotkać w kilku piętrach (np. modrzyk górski rośnie w reglu dolnym, górnym i w kosodrzewinie).

Piroelektryczność

Piroelektryczność - zdolność kryształu do generowania ładunków na swojej powierzchni, pod wpływem ogrzania.
Piroelektryki znalazły zastosowanie przy produkcji matryc termowizyjnych, czujników termicznych i przeciwpożarowych. Przykłady piroelektryków: turmalin, tantalan litu, germanian ołowiu.

Piroforyczność

Piroforyczność - zdolność bardzo sproszkowanej substancji do ulegania samozapłonowi, gdy zostaje ona rozsypana na powietrzu.
Przykłady substancji piroforycznych: sproszkowany węgiel, sproszkowane żelazo, sproszkowany nikiel.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski