E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Pierwotniaki

Pierwotniaki - jednokomórkowe organizmy eukariotyczne, nie produkujące sobie substancji odżywczych. W ich komórkach znajdują się mitochondria, jądro komórkowe, aparat Golgiego, wodniczki tętniące i wodniczki pokarmowe. Poruszają się za pomocą rzęsek lub wici lub nibynóżek.
Żyją w wodzie, glebie lub pasożytują na innych organizmach. Następujące choroby człowieka są wywoływane przez pierwotniaki: malaria, śpiączka afrykańska, czerwonka, lamblioza i toksoplazmoza.
Przykłady pierwotniaków: otwornice, promienice, ameby, orzęski (np. pantofelek).

Pierwouste

Pierwouste - organizmy zwierzęce, których otwór gębowy powstał z pragęby gastruli, a mezoderma tworzyła się z komórek migrujących między ektodermę a endodermę.
Do pierwoustych zaliczamy wszystkie zwierzęta dwubocznie symetryczne z wyjątkiem szkarłupni, półstrunowców i strunowców.

Piezoelektryczność

Piezoelektryczność - zdolność kryształu do generowania ładunków na swojej powierzchni, w wyniku naprężeń mechanicznych.
Piezoelektrykami są kryształy izolatorów, które nie mają środka symetrii. Znalazły one zastosowanie przy produkcji mikrofonów, wag analitycznych, mierników ciśnienia i dawniej - wkładek w gramofonach.
Przykłady piezoelektryków: kwarc, turmalin, winian sodowo-potasowy, tytanian baru.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski