E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile - maszyna, która produkuje więcej energii niż pobiera (lub wytwarza energię, w ogóle jej nie pobierając). Jest to, ściślej mówiąc, perpetuum mobile I rodzaju. Taka maszyna nie istnieje, gdyż jest sprzeczna z fundamentalną w naturze zasadą zachowania energii (energia nie może powstawać z niczego).
Stworzono też koncepcję perpetuum mobile II rodzaju - maszyny, która całe pobrane ciepło zamienia tylko na pracę. Taka maszyna również nie istnieje, gdyż jest sprzeczna z drugą zasadą termodynamiki (całkowita entropia nie może maleć).

Pęd roślinny

Pęd roślinny - część rośliny nieplechowej (rośliny wyższej), która składa się z łodygi i liści. Potrafi ona wytwarzać też kwiaty i owoce (u roślin kwiatowych).
Pęd zazwyczaj stanowi część nadziemną rośliny. Zdarza się, że część pędu znajduje się pod ziemią (rozłogi, kłącza, cebule).

pH

pH (potentia hydrogenii) - ujemny logarytm dziesiętny stężenia kationów wodorowych H+ w roztworze (H3O+ w roztworach wodnych). Stężenie to wyrażane jest w mol/dm3.
pH = -log[H+]
Wartość pH = 7 cechuje wodę (pH obojętne), pH powyżej 7 mają roztwory zasadowe, a poniżej 7 - roztwory kwaśne.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski