E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Pasteryzacja

Pasteryzacja - metoda konserwowania żywności przez podgrzewanie jej przez 5-10 minut w temperaturze 75oC-80oC. W wyniku tego zabiegu giną formy wegetatywne bakterii, ale nie giną ich formy przetrwalnikowe i większość wirusów.
Wydłużanie trwałości produktów żywnościowych przez pasteryzację zostało odkryte w 1862 roku przez francuskiego mikrobiologa - Ludwika Pasteura.

Pasywacja

Pasywacja - zjawisko pokrywania się materiału (najczęściej metalicznego) powłoką powstałą w jego reakcji z substancją, w której jest zanurzony. Powłoka ta jest szczelna i zapobiega dalszym reakcjom.
Przykłady: pasywacja chromu w stężonym kwasie azotowym, pasywacja miedzi na powietrzu (pokrywa się zieloną patyną).

Peptyd

Peptyd - związek chemiczny złożony z aminokwasów (od dwóch do kilkudziesięciu).
Są one, bez wyjątku, połączone ze sobą wiązaniem peptydowym (-CO-NH-) między grupą karboksylową COOH aminokwasu poprzedniego, a grupą aminową NH2 aminokwasu następnego. Wiązanie to powstaje z wydzieleniem cząsteczki wody.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski