E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Paralaksa

Paralaksa - w astronomii: zmiana rejestrowanego położenia ciała niebieskiego względem dalej położonych ciał niebieskich, wynikająca ze zmiany miejsca, z którego dokonuje się obserwacji (inny kąt patrzenia).
Zmiana miejsca obserwacji może wynikać z obrotu Ziemi wokół własnej osi (paralaksa dobowa) lub wokół Słońca (paralaksa heliocentryczna). Kąt paralaksy dobowej służy do pomiaru odległości Ziemi od planet Układu Słonecznego, a kąt paralaksy heliocentrycznej - wykorzystywany jest do pomiaru odległości Słońca od innych gwiazd.

Paramagnetyzm

Paramagnetyzm - zjawisko namagnesowania materiału zgodnie z działającym na niego zewnętrznym polem magnetycznym. Namagnesowanie nie jest trwałe i zanika po ustaniu działania pola.
Właściwości paramagnetyczne cechują tylko niektóre materiały i wynikają z ustawiania się momentów magnetycznych niesparowanych elektronów materiału równolegle do wektorów pola magnetycznego.
Przykłady paramagnetyków: tlen, potas, tytan, chrom, molibden, cyna, wolfram.

Parcie korzeniowe

Parcie korzeniowe - ciśnienie, pod jakim korzenie wpompowują wodę do naczyń przewodzących rośliny. Umożliwia ono transport wody do łodygi i liści.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski