E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Owodniowce

Owodniowce - zwierzęta, które w okresie rozwoju zarodkowego są wspierane przez błony płodowe (owodnia, omocznia, pęcherzyk żółtkowy, kosmówka), pełniące rolę ochronną lub odżywczą.
Owodniowcami są zwierzęta lądowe nie mające stadium larwalnego: gady, ptaki i ssaki.

Ozon

Ozon (O3, tritlen) - niebieski gaz o miłym zapachu powietrza świeżo po burzy, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jest odmianą alotropową tlenu.
Ozon stosowany jest jako uzdatniacz wody pitnej (bakteriobójcze ozonowanie), utleniacz w syntezach chemicznych i utleniacz paliwa rakietowego.
Warstwa ozonu w górnych warstwach atmosfery chroni organizmy żywe przed nadmiarem promieniowania ultrafioletowego (chłonie UV). Przerzedzenie warstwy ozonowej, wywołane działalnością człowieka (stosowanie freonów), to tzw. dziura ozonowa. Znajduje się ona nad Antarktydą.

Pakiet falowy

Pakiet falowy (paczka falowa) - fala, która powstaje w wyniku nakładania się wielu fal o różnych, określonych długościach fali. Jest ona ograniczona przestrzennie, gdyż w miejscach poza nią fale składowe wygaszają się.
W mechanice kwantowej, paczka fal materii uważana jest za najlepsze przybliżenie cząstki klasycznej. Jej położenie i prędkość są określone nie najgorzej (nie są maksymalnie rozmyte).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski