E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Organ spichrzowy

Organ spichrzowy - organ magazynujący substancje zapasowe (cukry, tłuszcze) dla rośliny. Organy spichrzowe występują u roślin zielnych dwuletnich i wieloletnich (bylin).
Mogą nimi być: korzenie (np. u buraka, marchwi), liście (np. u cebuli), podziemne pędy (np. bulwy ziemniaka).

Osmoza

Osmoza - dyfuzja drobnych cząsteczek rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną, z roztworu mniej stężonego (hipotonicznego) do roztworu bardziej stężonego (hipertonicznego), aż do wyrównania stężeń.
Błona półprzepuszczalna nie jest przepuszczalna dla dużych cząsteczek substancji rozpuszczonej. Wskutek tego, cząsteczki te nie mogą przejść do roztworu mniej stężonego.
Cząsteczki rozpuszczalnika mogą za to przejść w przeciwnym kierunku, do roztworu bardziej stężonego (tam gdzie jest ich mniej), i "rozcieńczyć" go.

Owadopylność

Owadopylność - zapylanie kwiatu pyłkiem przenoszonym przez owada (błonkówkę, motyla, muchówkę lub chrząszcza). Kwiaty roślin owadopylnych wabią owady; są barwne (niebieskie, żółte, pomarańczowe) i produkują zapach i nektar. Kwiaty białe są dla owadów także barwne, ale w ultrafiolecie.
Owadopylność występuje powszechnie wśród roślin okrytozalążkowych (choć nie zawsze).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski