E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Oogamia

Oogamia - rodzaj zapłodnienia; połączenie się 2 różniących się znacznie komórek płciowych (gamet). Gameta żeńska (komórka jajowa) jest duża i nieruchliwa, a gameta męska (plemnik) jest mała i ruchliwa. Oogamia występuje u roślin wyższych i zwierząt.

Operon

Operon - charakterystyczny dla bakterii i sinic zbiór genów, położonych obok siebie na DNA, mających wspólny system regulacji odczytu. Transkrypcja (odczyt) tych genów zachodzi jednocześnie, a białka kodowane przez nie współpracują w wykonaniu określonego zadania.

Organizm amfibiotyczny

Organizm amfibiotyczny (amfibiont) - organizm, który jest związany ze środowiskiem wodnym i lądowym albo przez całe życie (np. foki, pingwiny) albo w różnych fazach życia (np. larwa ważki lub ropuchy → wodna, dorosła ważka lub ropucha → lądowa).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski