E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Odruch bezwarunkowy

Odruch bezwarunkowy - genetycznie zakodowana reakcja na bodziec, zachodząca szybko, poza świadomością. Informacja z receptora dociera do ośrodkowego układu nerwowego, który automatycznie wyzwala sygnał biegnący do efektora (zazwyczaj mięśnia).
Przykład: dotknięcie palcem gorącej powierzchni wywołuje szybką, automatyczną reakcję odsunięcia od niej ręki.

Odruch warunkowy

Odruch warunkowy - wyuczona reakcja na bodziec obojętny, jeśli został on wcześniej skojarzony z bodźcem wywołującym odruch bezwarunkowy.
Przykład: przyjmowanie zastrzyków w szpitalu wywołuje reakcję stresową (np. szybsze bicie serca). Po pewnym czasie sam zapach szpitalny wywołuje szybsze bicie serca.
Istnienie odruchów warunkowych zostało zauważone po raz pierwszy w 1904 roku przez rosyjskiego fizjologa - Iwana Pawłowa.

Ontogeneza

Ontogeneza - nazwa całego okresu rozwoju organizmu, od zygoty do śmierci.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski