E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Obłok Oorta

Obłok Oorta - hipotetyczny, sferyczny obłok rozciągający się do granicy zasięgu grawitacyjnego Słońca (od 0,05 do 1 roku świetlnego od Słońca). Prawdopodobnie składa się z setek miliardów obiektów, złożonych ze skał, lodu lub zamrożonych gazów (amoniaku, metanu).
Być może stanowi źródło komet długookresowych, wybijanych z obłoku przez grawitację innych gwiazd. Komety te mają być pośrednim dowodem na jego obecność.
Istnienie obłoku Oorta postulował w 1950 roku holenderski astronom - Jan Hendrik Oort.

Obojnactwo

Obojnactwo (hermafrodytyzm) - zdolność organizmu do produkowania zarówno żeńskich, jak i męskich komórek płciowych. U hermafrodyt zachodzi zapłodnienie krzyżowe między dwoma osobnikami lub rzadziej - samozapłodnienie.
Obojnactwo występuje dość często u roślin nasiennych (rośliny jednopienne i z kwiatami obupłciowymi) i u bezkręgowców (gąbki, płazińce, skąposzczety, pijawki, ślimaki lądowe). Rzadko stwierdza się je u kręgowców - właściwie tylko u ryb z rodziny strzępielowatych i wargaczowatych.

Odczyn Biernackiego

Odczyn Biernackiego (OB) - miara szybkości opadania krwinek czerwonych w osoczu pobranej krwi, mierzona w milimetrach na godzinę.
Test OB został opracowany w 1897 roku przez polskiego lekarza - Edmunda Biernackiego. Zauważył on, że krwinki z krwi pobranej od jego pacjentów opadają szybciej niż te, pobrane od osób zdrowych.
Norma zależy od wieku i płci; można przyjąć, że średnia jej wartość wynosi poniżej 10 mm/h. Podwyższone OB świadczy zazwyczaj o przebiegającym w organizmie procesie zapalnym.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski