E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Nukleony

Nukleony - zbiorcza nazwa 2 rodzajów cząstek, wchodzących w skład jąder atomowych: neutronów i protonów.

Nukleotyd

Nukleotyd - podstawowy składnik (monomer) kwasów nukleinowych (DNA lub RNA). Składa się z ufosforylowanej rybozy (w RNA) lub deoksyrybozy (w DNA), połączonej z zasadą azotową wiązaniem N-glikozydowym. Możliwe zasady azotowe w nukleotydach DNA to: guanina, cytozyna, adenina i tymina (G, C, A, T), a w nukleotydach RNA: guanina, cytozyna, adenina i uracyl (G, C, A, U).
Reszta fosforanowa połączona jest wiązaniem estrowym z grupą OH przy węglu 5' rybozy lub deoksyrybozy.
Kwasy nukleinowe są polimerami (polikondensatami), w których nukleotydy wiążą się ze sobą za pomocą mostków fosforanowych (wiązania diestrowe 3'-5').

Nukleozyd

Nukleozyd - związek chemiczny, który składa się z monocukru - rybozy lub deoksyrybozy, połączonej przy węglu 1' wiązaniem N-glikozydowym z zasadą azotową (guaniną, adeniną, cytozyną, tyminą lub uracylem).
Przykładowo: połączenie adeniny z rybozą to adenozyna, połączenie cytozyny z deoksyrybozą to deoksycytydyna, połączenie guaniny z rybozą to guanozyna.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski