E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Nisza ekologiczna

Nisza ekologiczna - kombinacja czynników ekologicznych (np. nasłonecznienie, temperatura, wilgotność, skład chemiczny gleby, inne gatunki), która umożliwia gatunkowi przetrwanie.
Każdy gatunek ma charakterystyczną dla siebie, unikalną niszę ekologiczną, do której jest dostosowany.

Nitrogliceryna

Nitrogliceryna (C3H5(ONO2)3) - ester gliceryny i kwasu azotowego. Silny środek wybuchowy, gęsta ciecz, wrażliwa na uderzenia i wstrząsy. Jest składnikiem dynamitu i prochu bezdymnego.
Nitrogliceryna (w masie tabletkowej) służy jako lek rozszerzający naczynia krwionośne, stosowany w chorobie wieńcowej. Jej działanie w organizmie nie polega na wybuchaniu, lecz na uwalnianiu biologicznie aktywnego tlenku azotu (NO).

Noradrenalina

Noradrenalina (norepinefryna) - amina będąca pochodną aminokwasu - fenyloalaniny. Jest hormonem wydzielanym przez rdzeń nadnerczy (wraz z adrenaliną), w odpowiedzi na stres.
Działa słabiej niż adrenalina i bardzo podobnie (podnosi ciśnienie krwi, rozszerza źrenice, podnosi poziom cukru we krwi).
Noradrenalina jest również neuroprzekaźnikiem, wydzielanym przez neurony zazwojowe układu współczulnego i neurony miejsca sinawego w pniu mózgu, odpowiedzialne za regulację stopnia pobudzenia mózgu.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski