E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Narządy szczątkowe

Narządy szczątkowe - narządy, które są pozostałością po funkcjonalnych narządach u odległych przodków, a obecnie są w stanie zaniku i nie pełnią żadnej funkcji lub rzadziej - pełnią inną funkcję. Narządy szczątkowe są mocnym dowodem na istnienie ewolucji biologicznej.
Przykłady: kikuty skrzydeł u nielotów kiwi, szczątkowe oczy u kreta, szczątkowe kości pasa miednicowego i kończyn tylnych u wielorybów, wyrostek robaczkowy i kość ogonowa u człowieka.

Nastie

Nastie - ruchy organów roślin niezależne od kierunku działania bodźca. Bodźcem wywołującym nastie może być: światło, temperatura, dotyk lub substancje chemiczne.
Przykład: składanie się liści mimozy w odpowiedzi na dotyk.

Nekton

Nekton - zbiorcza nazwa zwierząt, które potrafią aktywnie poruszać się wbrew prądom wody w rzekach, jeziorach, morzach i oceanach. W skład nektonu wchodzą: głowonogi, ryby, płazy, żółwie wodne, krokodyle i ssaki wodne.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski