E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Naftalen

Naftalen (C10H8) - węglowodór złożony z dwóch skondensowanych pierścieni benzenowych. Białe, krystaliczne płatki o charakterystycznym zapachu naftaliny. Nierozpuszczalne w wodzie, dobrze rozpuszczalne w benzenie i w eterze.
Naftalen występuje w smole węglowej i w ropie naftowej. Stosowany jest do produkcji barwników, materiałów wybuchowych i żywic. Jest również znanym środkiem przeciw molom (naftalina).

Narządy analogiczne

Narządy analogiczne - podobne narządy, które wyewoluowały niezależnie, u gatunków, które nie są ze sobą blisko spokrewnione. Przyczyną ich podobieństwa jest pełnienie w środowisku naturalnym podobnych funkcji.
Przykłady: oko ośmiornicy i oko człowieka, skrzydło owada i skrzydło ptaka, ciernie róży i ostu.

Narządy homologiczne

Narządy homologiczne - narządy, które powstały u gatunków blisko spokrewnionych, na bazie tej samej struktury anatomicznej, ale różniące się funkcją i wyglądem.
Przykłady: płetwa przednia delfina - skrzydło nietoperza - ręka człowieka, szczypce skorpiona - nogogłaszczki pająka.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski