E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Monogamia

Monogamia - rzadkie w naturze zjawisko, polegające na kojarzeniu się samca tylko z jedną samicą i odwrotnie. Monogamia trwa przez całe życie. Stwierdza się ją np. u łabędzi niemych, kruków i gibonów.
Znacznie częstsza jest monogamia społeczna, polegająca na związaniu się dwóch płci i wspólnym odchowywaniu potomstwa, bez gwarancji wierności (u większości gatunków ptaków), oraz monogamia seryjna, w której para łączy się i jest sobie wierna tylko na czas odchowania jednego miotu (u połowy gatunków ssaków).

Morula

Morula - pierwsze stadium rozwoju zarodkowego, będące wynikiem wczesnej fazy bruzdkowania. Jest to grudka kilkunastu lub kilkudziesięciu komórek (w zależności od gatunku zwierzęcia). Wyglądem przypomina owoc morwy (stąd nazwa).

Mutagen

Mutagen - czynnik fizyczny lub chemiczny, zdolny do wywołania mutacji w DNA. Mutagenami są: promieniowanie jonizujące (UV, Rtg, gamma), wysoka temperatura, benzopireny, aminy aromatyczne, aflatoksyny, gaz musztardowy (iperyt), nitrozoaminy, itd.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski