E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Mocznik

Mocznik (NH2CONH2, diamid kwasu węglowego) - bezbarwne kryształy, dobrze rozpuszczalne w wodzie.
W przemyśle, mocznik otrzymywany jest z dwutlenku węgla i amoniaku. Służy do produkcji leków, tworzyw sztucznych, jako nawóz sztuczny i dodatek do pasz.
Mocznik jest końcowym produktem metabolizmu azotu u ssaków i płazów, wydalanym z organizmu z moczem.

Mol

Mol - liczba atomów lub cząsteczek substancji chemicznej równa liczbie atomów, jaka znajduje się w 12 gramach izotopu 12C węgla. Wynosi ona około 6,022 x 1023. Mol to jednostka liczności materii.

Molekuła

Molekuła (cząsteczka) - elektrycznie obojętny układ atomów, połączony wiązaniami chemicznymi. Istnieją molekuły złożone z tych samych atomów (homogeniczne),
np. H2, O3, lub molekuły złożone z różnych atomów (heterogeniczne), np. NaOH, SO2.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski