E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Mikoryza

Mikoryza - często występująca i obopólnie korzystna relacja między rośliną naczyniową (najczęściej jej korzeniem), a grzybem. Roślina dostarcza grzybowi związków organicznych, a grzyb "odwdzięcza się" wodą i solami mineralnymi.
Wyróżniamy mikoryzę zewnętrzną (ektomikoryza), gdy strzępki grzybni oplatają korzeń, i wewnętrzną (endomikoryza) - gdy grzybnia wnika bezpośrednio do tkanek rośliny.
Mikoryzę odkrył polski botanik - Franciszek Kamieński w 1880 roku.
Przykłady: korzenie świerka + borowik szlachetny, korzenie sosny + maślak zwyczajny, korzenie brzozy + koźlarz babka.

Mimetyzm

Mimetyzm (mimezja) - upodobnienie się organizmu kształtem lub ubarwieniem ciała do otaczającego je środowiska w celach ochronnych lub po to, by być mniej widocznym dla potencjalnej ofiary. Cechy mimetyczne są genetycznie zakodowane.
Przykłady: patyczak, którego ciało przypomina gałązkę; biało ubarwiony niedźwiedź polarny.

Mimikra

Mimikra - upodobnienie się zwierzęcia bezbronnego do zwierzęcia niebezpiecznego dla drapieżnika, utrwalone na drodze ewolucji (bo korzystne). Jest to tzw. mimikra batesowska. Istnieje też tzw. mimikra müllerowska, w której dwa gatunki, potrafiące się bronić, korzystają dodatkowo na upodobnieniu się do siebie.
Przykład: nieszkodliwy wąż królewski jest podobny do jadowitego węża koralowego.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski