E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Mezoderma

Mezoderma - trzeci, środkowy listek zarodkowy, istniejący między ektodermą a endodermą w rozwoju zarodkowym wszystkich zwierząt, z wyjątkiem gąbek i jamochłonów.
U człowieka, z mezodermy powstają: kości, chrząstki, szpik kostny, nabłonek naczyń krwionośnych, gonad, moczowodów i nerek.

Mezon

Mezon - cząstka o spinie całkowitym, złożona z kwarka i dowolnego antykwarka, związanych ze sobą oddziaływaniem silnym. Kwarki te niosą zawsze z osobna: kolor i antykolor (np. czerwony, antyczerwony), rozumiane jako ładunki oddziaływań silnych. Wypadkowy kolor mezonu jest więc biały (zerowy).
Przykładami mezonów są mezony π, będące nośnikami oddziaływań jądrowych, spajających protony i neutrony w jądrach atomowych.

Mieszanina azeotropowa

Mieszanina azeotropowa (azeotrop) - mieszanina dwóch lub więcej ciekłych składników (o specyficznych stężeniach), która ma taki sam skład, co para nasycona nad nią. Nie jest więc możliwe rozdzielenie mieszaniny azeotropowej za pomocą destylacji (odparowywania i skraplania).
Przykłady azeotropów: 95%wag etanol + 5%wag woda, 80%wag chloroform + 20%wag aceton.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski