E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Metanol

Metanol (CH3OH, alkohol metylowy) - najprostszy alkohol; bezbarwna ciecz o specyficznym zapachu, podobnym do zapachu etanolu i ostrym smaku. Bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Temperatura wrzenia: 64,5oC, gęstość: 0,79 g/cm3.
Metanol jest dużo bardziej toksyczny niż etanol. Wypicie kieliszka prowadzi do ślepoty, większej ilości - do śmierci.
Metanol otrzymywany jest w katalizowanej reakcji tlenku węgla z wodorem.
Znalazł zastosowanie w przemyśle - przy produkcji formaldehydu, kwasu mrówkowego, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, leków i barwników. Służy też jako paliwo i rozpuszczalnik.

Metoda radiowęglowa

Metoda radiowęglowa - metoda wyznaczania wieku (datowania) szczątków organicznych, mających nie więcej niż 50 000 lat. Polega na pomiarze proporcji radioaktywnego izotopu węgla 14C do całego węgla próbki i dokonaniu stosownych obliczeń.
Organizm, w chwili śmierci, przestaje wymieniać węgiel z otoczeniem, więc ilość izotopu 14C w jego szczątkach będzie się z czasem zmniejszać, gdyż 14C rozpada się radioaktywnie (połowa rozpada się w przeciągu 5700 lat).
Porównując koncentrację 14C w organizmach żywych z koncentracją w próbce, można obliczyć jak dawno temu żył organizm, z którego pochodzi badany materiał.

Metyloamina

Metyloamina (CH3NH2) - najprostsza amina; bezbarwny, toksyczny gaz o nieprzyjemnym, amoniakalno-rybim zapachu. Jest dobrze rozpuszczalna w wodzie (szczególnie zimnej).
Stanowi substrat dla wielu różnych syntez organicznych w przemyśle.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski