E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Metal

Metal - rodzaj pierwiastka chemicznego; połyskujące, kowalne ciało stałe (rzadko ciecz, np. rtęć), które dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło.
W sieci krystalicznej metalu istnieją swobodne elektrony wiążące, które odpowiedzialne są za jego właściwości fizyczne. Atomy metali mają dużą skłonność do oddawania elektronów w reakcjach chemicznych i tworzenia jonów dodatnich (kationów).
Przykłady metali: lit, sód, wapń, tytan, chrom, nikiel, żelazo, miedź, cyna, złoto, ołów.

Metameria

Metameria - rodzaj budowy ciała zwierzęcia, w którym składa się ono z wyraźnie widocznych segmentów (metamerów).
Segmenty mogą być do siebie podobne anatomicznie i funkcjonalnie i wtedy jest to metameria homonomiczna (u pierścienic → np. dżdżownica ziemna).
Mogą też różnić się od siebie grupami, co nazywamy metamerią heteronomiczną (u stawonogów → np. pszczoła miodna, kryl, skorpiony).

Metan

Metan (CH4) - najprostszy węglowodór z grupy alkanów i najprostszy związek organiczny. Bezbarwny, bezwonny gaz, lżejszy od powietrza. Słabo rozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych.
Otrzymywany jest przez prażenie octanu sodu z wodorotlenkiem sodu.
Jest głównym składnikiem gazu ziemnego i niebezpiecznego gazu kopalnianego. Jest również jednym z 3 najważniejszych gazów cieplarnianych (obok dwutlenku węgla i pary wodnej). Wydziela się przy beztlenowym rozkładzie materii organicznej.
Służy do produkcji tworzyw sztucznych i jako paliwo silnikowe.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski