E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Masa atomowa

Masa atomowa - liczba pokazująca ile razy masa średniego atomu pierwiastka jest większa od 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C (przyjętej za jednostkę). Masa średniego atomu wyznaczana jest z uwzględnieniem procentowego udziału wszystkich stabilnych izotopów w pierwiastku występującym naturalnie.
Istnieje też masa cząsteczkowa, która pokazuje ile razy masa danej cząsteczki związku chemicznego jest większa od 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C.

Masa krytyczna

Masa krytyczna - masa materiału rozszczepialnego (np. uran-235, pluton-239), której przekroczenie powoduje gwałtownie przebiegającą reakcję łańcuchową i wybuch. Dzieje się tak dlatego, że po przekroczeniu masy krytycznej, neutrony pochodzące z rozszczepienia jądra atomowego mogą indukować więcej niż jedno, następne rozszczepienie, i tak dalej ("efekt fotopowielacza").
Masa krytyczna materiału zależy od jego kształtu i zawartości zanieczyszczeń.

Masa molowa

Masa molowa - masa 1 mola (ok. 6,022 x 1023) atomów pierwiastka lub cząsteczek związku chemicznego, wyrażana zazwyczaj w jednostce: gram/mol.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski