E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Łańcuch pokarmowy

Łańcuch pokarmowy (łańcuch troficzny) - możliwy do wyodrębnienia, z sieci zależności biocenozy, szereg gatunków, w którym poprzedni gatunek stanowi pokarm dla następnego.
Na przykład: trawa-sarna-ryś, grzyb-ślimak-drozd-jastrząb.

Ług potasowy

Ług potasowy - wodny roztwór wodorotlenku potasu (KOH, potaż żrący, zasada potasowa). Ma odczyn silnie zasadowy i jest żrący.
Wodorotlenek potasu to białe, silnie higroskopijne ciało stałe.
Otrzymywany jest przez elektrolizę roztworu chlorku potasu (na katodzie rtęciowej). Służy jako środek pochłaniający wodę i dwutlenek węgla (przechodzi w węglan potasu).
Jest używany do produkcji mydła potasowego, jako elektrolit w akumulatorach niklowo-kadmowych i jako ważny odczynnik chemiczny.

Ług sodowy

Ług sodowy - wodny roztwór wodorotlenku sodu (NaOH, soda żrąca, zasada sodowa). Ma odczyn silnie zasadowy i jest żrący.
Wodorotlenek sodu to białe, silnie higroskopijne ciało stałe.
Otrzymywany jest przez elektrolizę roztworu chlorku sodu (na katodzie rtęciowej).
Służy jako pochłaniacz wody i dwutlenku węgla (przechodzi w węglan sodu). Jest używany do produkcji mydła sodowego, szkła wodnego, środków piorących, papieru, sztucznego jedwabiu i jako ważny odczynnik chemiczny.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski