E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Liczba Reynoldsa

Liczba Reynoldsa (Re) - parametr przepływu płynu, związany ze stosunkiem sił bezwładności do lepkości. Jego wartość stanowi kryterium przejścia od przepływu laminarnego (gładkiego, stabilnego) do turbulentnego.
Na przykład: dla gładkiej rury, przejście następuje dla Re = około 2300.
Liczbę Reynoldsa oblicza się mnożąc gęstość płynu przez jego prędkość przepływu i średnicę rury, i dzieląc to wszystko przez lepkość dynamiczną płynu.

Liście

Liście - organy znajdujące się na zakończeniach rozgałęziającego się pędu rośliny, nie mające możliwości wzrostu. Mają zazwyczaj postać spłaszczoną i mogą mieć przeróżne kształty (w zależności od gatunku).
Stanowią one "panel słoneczny" rośliny, w którym przebiega fotosynteza, a także są miejscem wymiany pary wodnej, tlenu i dwutlenku węgla z atmosferą (przez aparaty szparkowe). Są to ich główne i najważniejsze funkcje.
U niektórych gatunków mogą być: rezerwuarem wody (np. u rojnika, rozchodnika), organem spichrzowym (np. u cebuli) lub organem obronnym (np. ciernie u akacji). Mogą także pełnić funkcje pułapkowe (np. u rosiczek, muchołówek) lub czepne (np. u grochu, winorośli).

Liścienie

Liścienie (liście zarodkowe) - pierwsze liście, wytwarzane jeszcze przez zarodek rośliny. W nasionach ze specjalną tkanką spichrzową (bielmo), pośredniczą miedzy nią a zarodkiem podczas kiełkowania. W nasionach bezbielmowych same pełnią funkcje spichrzowe.
U roślin kiełkujących nadziemnie - wydostają się nad powierzchnię ziemi, zazieleniają i przeprowadzają przez pewien czas fotosyntezę, a po rozwinięciu się nowych liści - obumierają.
Charakterystyczną cechą roślin jednoliściennych jest obecność 1 liścienia w nasieniu, a roślin dwuliściennych - obecność 2 liścieni (stąd wzięły się nazwy tych grup roślin).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski