E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Leptony

Leptony - cząstki elementarne z rodziny fermionów (cząstek o spinie połówkowym). Mają spin 1/2 i ładunek -1 lub 0. Nie niosą koloru, więc nie biorą udziału w oddziaływaniach silnych.
Istnieją 3 generacje leptonów: elektron i neutrino elektronowe, mion i neutrino mionowe, taon i neutrino taonowe. Mion i taon są niestabilne i szybko się rozpadają.
Każdy z tych 6 leptonów ma swoją antycząstkę. Neutrina mają ładunek zero i oddziałują z innymi leptonami i kwarkami za pomocą oddziaływań słabych.

Liczba atomowa

Liczba atomowa (Z) - liczba protonów w jądrze atomu. Jądra atomowe o tej samej liczbie atomowej są jądrami tego samego pierwiastka. Nie należy mylić jej z liczbą masową (A), która jest liczbą protonów i neutronów w jądrze.
Przykłady - liczba atomowa wodoru: 1, liczba atomowa węgla: 6, liczba atomowa glinu: 13, liczba atomowa molibdenu: 42, liczba atomowa rtęci: 80.

Liczba Avogadra

Liczba Avogadra - liczba atomów lub cząsteczek, jaką zawiera 1 mol jakiejkolwiek czystej substancji chemicznej. Liczba ta wynosi: 6,0221367 x 1023, czyli około 602 miliardy bilionów.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski